مطالب وبلاگ

در جلسه سرمایه گذاری، پاسخ به چه سوالاتی برای سرمایه‌گذار مهم تر است؟

جلسه با سرمایه‌گذار

تأمین مالی و جذب سرمایه موضوعی است که برای اجرای یک ایده و یا بزرگ تر کردن مقیاس کسب و کارمان، دیر یا زود با آن سر و کار خواهیم داشت. فارق از اینکه چه راههای مختلفی برای تأمین مالی وجود دارد، در این مقاله به تأمین مالی اجرای ایده یا کسب و کار از […]

ادامه مطلب
حسام گوهری ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲ blog، كسب و كار